Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3033 In 1233/2015 Os-2688/17, Stran 3078
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika LAJT, podjetniško svetovanje in storitve, d.o.o., Dolenjska cesta 19, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Veršič-Perčič, o.p., d.o.o., Ljubljana, Štefanova ulica 13A, Ljubljana, proti dolžniku: Gregor Čeh, Ob dolenjski železnici 74, Ljubljana – dostava; EVIAN Trgovina in storitve d.o.o., Zgornje Gameljne 48C, Ljubljana - Šmartno, zaradi izterjave 263.749,67 EUR, sklenilo:
Dolžniku Čeh Gregorju, roj. 22. 10. 1977, sedaj neznanega bivališča, se v tem postopku postavi začasna zastopnica – odvetnica Petra Plesec, Poljanski nasip 8, 1000, Ljubljana, ki bo v tem postopku zastopala dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2017