Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

N 17/2017 Os-3585/17, Stran 3078
Na Okrajnem sodišču Jesenice je na predlog Kotar Boštjana, Naselje Ivana Krivca 30A, Kranjska Gora, v teku postopek za razveljavitev zemljiškega pisma številka 18/2012 z dne 13. 8. 2012, ki ga je izdalo Okrajno sodišče na Jesenicah za denarni znesek 1.300.000,00 EUR.
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča na Jesenicah opr. št. Dn. št. 142361/2012 z dne 20. 6. 2012 se to zemljiško pismo izstavi prvemu imetniku (ustanovitelju zemljiškega dolga) Boštjanu Kotarju, EMŠO 1109971500129, Podutiška ul. 154/A, Ljubljana in se prenaša po odredbi.
Zakoniti imetnik tega zemljiškega pisma je upravičen od vsakokratnega lastnika nepremičnine parc. št. 808/152 k.o. 2169 Kranjska Gora (ID 206116) iz vrednosti te nepremičnine zahtevati poplačilo denarnega zneska, na katerega se glasi to zemljiško pismo ob zapadlosti tega zemljiškega dolga: do odpoklica.
To zemljiško pismo je izvršilni naslov za poplačilo denarnega zneska, na katerega se glasi, iz vrednosti navedene nepremičnine.
Sodišče določa 60-dnevni rok od objave tega oklica, v katerem morajo upravičenci iz navedene listine priglasiti sodišču svoje pravice in v katerem se lahko ugovarja zoper predlog za razveljavitev listine. Sodišče poziva, naj se v istem roku listina (zemljiško pismo) predloži sodišču. Če listina v navedenem roku ne bo predložena, bo razveljavljena.
Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 30. 11. 2017