Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

Ob-3721/17, Stran 3070
Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11), Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/11 in 8/14) ter Sklepa o uvedbi postopka javnega razpisa št. 41001-950/2017-1 objavlja Mestna občina Maribor
obvestilo o objavi javnega razpisa
za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor za leto 2018 – manjši in večji projekti (oznaka: JPR-MD-2018)
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje manjših in večjih projektov mladinskih organizacij in organizacij za mlade področju mladinskih dejavnosti z namenom dviga različnih kompetentnosti mladih, še posebej mladih z manj priložnostmi. Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije s sedežem v Mestni občini Maribor ter javni zavodi s sedežem v Mestni občini Maribor, katerih ustanoviteljica ni Mestna občina Maribor. Za sofinanciranje lahko kandidirajo projekti na področju mladinskih dejavnosti, ki bodo za mlade izvajani na območju Mestne občine Maribor ter v celoti realizirani v letu 2018, pri čemer skupna vrednost manjših projektov ne presega 1.000,00 EUR, vrednost večjih projektov pa 5.000,00 EUR. Na podlagi izpolnjevanja razpisnih meril bodo sofinancirani projekti, ki načrtujejo vsebine v skladu s cilji in ukrepi nacionalne strategije in lokalnega razvojnega programa za področje mladinske problematike.
Obseg objavljenih razpisnih sredstev je 26.500,00 EUR.
Razpis se prične 29. 12. 2017 in se zaključi 2. 2. 2018.
Razpis z razpisno dokumentacijo je objavljen na spletni strani Mestne občine Maribor na naslovu: https://razpisi.maribor.si. Prijava poteka v elektronski obliki.
Mestna občina Maribor