Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

Št. 430-718/2017/55(15131-16) Ob-3716/17, Stran 3059
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor projektov oziroma izid javnega razpisa, št. 430-718/2017 za izvedbo medijske kampanje, namenjene državljanom tretjih držav in organiziranje središč medkulturnega dialoga, št. 430-718/2017, ki se financira iz Sklada za azil, migracije in vključevanje in sredstev Ministrstva za notranje zadeve, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 40/17, pod objavo št. Ob-2717/17, z dne 21. 7. 2017 in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvedba medijske kampanje, ki bo obravnavala vsebinsko področje vključevanja državljanov tretjih držav v slovensko družbo in organiziranje posebnih središč medkulturnega dialoga z namenom izvajanja aktivnosti, namenjenih pomoči pri vključevanju tujcev – prosilcev za mednarodno zaščito, oseb, ki so to že pridobile in državljanov tretjih držav v lokalno okolje, aktiviranju in povezovanju lokalnega prebivalstva, ki je pripravljeno sodelovati pri ustvarjanju okolja odprtega za vključevanju tujcev ter osveščanju lokalnega prebivalstva o vključevanju kot dvosmernem procesu.
Javni razpis obsega naslednje sklope:
Sklop 1: Medijska kampanja, namenjena državljanom tretjih držav
Sklop 2: Organiziranje središč medkulturnega dialoga v Mariboru
Sklop 3: Organiziranje središč medkulturnega dialoga v Logatcu
Sklop 4: Organiziranje središč medkulturnega dialoga v Velenju
Sklop 5: Organiziranje središč medkulturnega dialoga v Kopru
3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vrednost izbranega projekta
Za sklop 1: Medijska kampanja, namenjena državljanom tretjih držav je bila izbrana vloga prijavitelja Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v vrednosti 92.448,56 EUR. Po izdaji sklepa o izboru projekta z izbranim prijaviteljem pogodba ni bila sklenjena.
Za sklop 2: Organiziranje središč medkulturnega dialoga v Mariboru vloga ni bila izbrana.
Za sklop 3: Organiziranje središč medkulturnega dialoga v Logatcu vloga ni bila izbrana.
Za sklop 4: Organiziranje središč medkulturnega dialoga v Velenju naročnik ni prejel nobene vloge.
Za sklop 5: Organiziranje središč medkulturnega dialoga v Kopru je bila izbrana vloga prijavitelja Kulturno izobraževalno društvo Pina, v vrednosti 57.500,00 EUR.
4. Vir sredstev, iz katerih se projekti financirajo: sredstva za izvajanje predmetnih projektov so za sklope od 1 do 5 zagotovljena s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje in sredstev Ministrstva za notranje zadeve.
Ministrstvo za notranje zadeve