Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

Št. 430-1396/2017/10(15131-05) Ob-3715/17, Stran 3051
Obvestilo 
Ministrstvo za notranje zadeve je dne 1. 12. 2017 v Uradnem listu RS, št. 68, pod št. objave Ob-3527/157, objavilo Javni razpis za izbiro izvajalca za izvedbo projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – namestitev v varnem okolju za leti 2018 in 2019, št. 430-1396/2017.
Obveščamo vas, da je skladno s točko 12. Navodil prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentacije predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni razpis na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Javna naročila“, naročnik objavil dokument “Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo vloge in spremembe razpisne dokumentacije, z dne 19. 12. 2017“.
Naročnik prav tako spreminja objavo javnega razpisa, in sicer:
– v tretjem odstavku 2. točke (Predmet javnega razpisa), ki se pravilno glasi: »Projekt mora trajati od podpisa pogodbe do 31. 12. 2019. V kolikor bodo sredstva namenjena izvajanju projekta porabljena pred 31. 12. 2019, pogodba preneha veljati z dnem porabe sredstev. Sredstva morajo biti porabljena namensko za izvajanje projekta v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije.«
– v prvem odstavku 5. točke (Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa), ki se pravilno glasi: »Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis je 80.000 EUR.«
Ministrstvo za notranje zadeve