Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

D 343/2016 Os-3552/17, Stran 2947
Pri Okrajnem sodišču v Škofji Loki je bil 29. 11. 2016 uveden zapuščinski postopek opr. št. D 343/2016, po pokojnem Stanislavu Bertonclju, sinu Karola, rojenem 28. 11. 1932, slovenskem državljanu, samskem, umrlem 15. 11. 2016, nazadnje stanujočem Gorenja vas – Reteče 25, Škofja Loka.
Po do sedaj zbranih podatkih je bil zapustnik samski in ni imel otrok. Oče zapustnika, Karel Bertoncelj in zapustnikova mati, Ivana Bertoncelj, sta umrla pred njim. Zapustnik je imel dva brata, Draga Bertonclja in Francija Bertonclja in tri sestre, Ano Petrovič, Ivanko Bertoncelj in Majdo Bertoncelj. Vsi so umrli pred zapustnikom in so bili brez potomcev.
Sodišče ima sledeče podatke o dedičih tretjega dednega reda:
Pokojna zapustnikova stara mati po očetu, Marija Kuralt, je imela eno nezakonsko hčer, Johano Babnik. Umrla je pred zapustnikom in je imela pet otrok, Frančiško Babnik, ki je umrla pred zapustnikom in je imela dva sinova, Janeza Dolinarja, ki je umrl pred zapustnikom in je imel enega sina, Romana Dolinarja ter Marjana Dolinarja, ki je tudi umrl pred zapustnikom in je imel enega sina, Iztoka Dolinarja. Slednji je umrl pred zapustnikom in je imel dva otroka, Domna Dolinarja in Tjašo Dolinar. Nadalje je Johana Babnik imela še tri sinove, Karla Babnika, ki je umrl pred zapustnikom in je imel enega sina Bogdana Babnika, Alojza Babnika, ki je umrl pred zapustnikom in je bil brez otrok, Janka Babnika, ki je umrl pred zapustnikom in je imel tri otroke, Janeza Babnika, Jerico Babnik in Jano Babnik ter še hčerko Jerico Babnik, ki je umrla pred zapustnikom in je imela enega sina, Hermana Gvardjančiča. Zapustnikova stara mati po očetu, Marija Kuralt, se je potem poročila z Janezom Kuraltom in je imela z njim šest otrok, Franca Kuralta, ki je umrl pred zapustnikom in je imel sedem otrok, Marijo Biček, ki je umrla pred zapustnikom in ni imela otrok, Frančiško Jenko, ki je umrla pred zapustnikom in je imela šest otrok, Janeza Jenka, ki je umrl pred zapustnikom in je imel eno hčerko, Vando Trojanšek, Frančiško Peternel, ki je umrla pred zapustnikom in je imela dva sinova, Andreja Peternela in Uroša Peternela, Ivano Porenta, Alojzijo Lapajne, Marijo Dolenec in Vido Hribernik. Nadalje je imel Franc Kuralt tudi sina Franca Kuralta, ki je umrl pred zapustnikom in je imel dva otroka, Janeza Kuralta in Gabrijelo Kuralt, ki je umrla pred zapustnikom in ni imela otrok, Janeza Kuralta, ki je umrl pred zapustnikom in je imel pet otrok, Ivana Kuralta, ki je umrl pred zapustnikom in ni imel otrok, Vincenca Kuralta, Francija Kuralta, ki je umrl pred zapustnikom in je imel enega sina, Tomaža Kuralta, Marijo Kuralt, Ivano Kuralt ter še dva otroka, ki sta umrla pred zapustnikom in nista imela otrok. Franc Kuralt je imel tudi sina Alojza Kuralta, ki je umrl pred zapustnikom in je imel enega sina, Rudija Kuralta, ki je tudi umrl pred zapustnikom in ni imel otrok, Ivano Kuralt, ki je umrla pred zapustnikom in ni imela otrok, ravno tako je pokojna tudi Štefanija Kuralt, bila je samska in ni imela otrok. Nadalje je imel pokojni Franc Kuralt še hčerko Frančiško Kuralt, ki je bila redovnica, rodila se je pred letom 1900 in je bila brez potomcev, za katero se ne ve, ali je še živa, sina Vojčka Kuralta, ki je umrl pred zapustnikom in ni imel otrok, ter še dva sinova, ki sta umrla pred zapustnikom in nista imela potomcev. Zapustnikova stara mati po očetu, Marija Kuralt, se je nato še drugič poročila, in sicer z Alojzijem Bertoncljem in je imela z njim štiri otroke, sinova Alojza Bertonclja, ki je umrl pred zapustnikom in je imel šest otrok ter Karla Bertonclja, ki je bil samski in brez otrok. Poleg njiju je imela še dva otroka, ki sta umrla pred zapustnikom in nista imela otrok. Pokojni Alojz Bertoncelj je imel otroke, Cecilijo Keber, ki je umrla pred zapustnikom in ni imela otrok, Amalijo Škobar, ki je umrla pred zapustnikom in je imela enega sina, Vinka Bertonclja, Karla Bertonclja, ki je umrl pred zapustnikom in je imel dva otroka, Marijo Mihovec in Julijana (Julčija) Bertonclja, Emila Bertonclja, ki je imel dva otroka, Marjetko Hafner in Milana Bertonclja, Jožeta Bertonclja, ki je umrl pred zapustnikom in je imel eno hčer, Anico Trtnik ter Alojzijo Šušteršič, ki je umrla pred zapustnikom in je imela štiri otroke, sina Ladislava Šušteršiča, ki je umrl pred zapustnikom in je imel dva otroka, Janeza Šušteršiča in Agato Majnik ter hčerke, Ivanko Plešec, Antonijo Žagar in Jerico Jesenko. Imel je tudi sestrično Jožefo Rahovsky, rojeno Kušar.
Sodišče drugih podatkov za dediče tretjega dednega reda nima, zato s tem oklicem poziva vse neznane dediče tretjega dednega reda po pokojnem Stanislavu Bertonclju, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na oglasni deski sodišča.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 28. 11. 2017