Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

D 70/2016 Os-3342/17, Stran 2946
Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski postopek po pok. Mariji Franca, hčerki Josipa Franca, roj. 3. 4. 1853, nazadnje stanujoči v Galantičih, ki je umrla dne 13. 4. 1927. Sodišču niso znani dediči po zapustničinih otrokih. Iz statausa animarum izhaja, da je imela zapustnica pet otrok, in sicer Antonio, Joannesa (Ivana), Josepha, Michaela in Antoniusa (Antona). Sodišču sta dosedaj znana le dva dediča po zapustničinem sinu Ivanu Franca, in sicer Marcel in Dušan Franca.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim dedičem postavilo skrbnika zapuščine Antona Medveda, Šared 28/h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 9. 2017