Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

D 155/2017 Os-3560/17, Stran 2946
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Gajzer Francu, sinu Franca, EMŠO 2010932500259, upokojencu, drž. Republike Slovenije, nazadnje stanujočem v Kočevju, Cesta na Trato 25, umrlem 6. 6. 2017 v Metliki.
V poštev za dedovanje na podlagi zakona pride tudi njegov sin Gajzer Franc, roj. 21. 11. 1951, ki pa je neznanega bivališča.
Glede na zgoraj navedeno sodišče s tem oklicem poziva dediča Gajzer Franca, da se v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski tukajšnjega sodišča in na spletni strani tukajšnjega sodišča, javi ter uveljavlja svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 24. 11. 2017