Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

0294 I 335/2016 Os-3375/17, Stran 2945
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, ki jo zastopa Luka Korošec, Ajdovščina 4, Ljubljana - dostava, proti dolžnici Maji Kobal, Bernekerjeva ulica 2, Ljubljana, zaradi izterjave 3.785,52 EUR, sklenilo:
Dolžnici Maji Kobal se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Maja Krašovec Orel, Bevkov trg 6, Nova Gorica.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 7. 2017