Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

0052 VL 8586/2015 Os-2129/17, Stran 2945
Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper dolžnico Darjo Weingerl, Crowhurst House 40, SW90UD London, zaradi izterjave 1.421,73 EUR s pp, sklenilo:
Dolžnici Darji Weingerl, stanujoči Crowhurst House 40, SW90UD London, se v izvršilni zadevi 0052 VL 8586/2015 na podlagi 85. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, kot začasni zastopnik postavi odvetnik Niko Praznik, Gledališka ulica 2, 3000 Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico v postopku vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 19. 4. 2017