Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

VL 73118/2009 Os-3555/17, Stran 2945
Na podlagi sklepa o dovolitvi izvršbe Okrajnega sodišča v Mariboru VL 73118/2009 z dne 25. 10. 2017 in I 2008/2017 z dne 2. 11. 2017, zaradi izterjave 10.513,16 EUR in 1.574,16 EUR s pp., je izvršitelj Jože Žel 22. 11. 2017 opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – stanovanja št. 4 v II. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Gosposvetska cesta 27a, Maribor, stoječe na parc. št. 1448 k.o. 658 Koroška vrata, kot posamezni del stavbe št. 3, št. stavbe 1496 (658-1496-3), last dolžnikov Adama Vrbanića in Marice Vrbanić, oba stan. Gosposvetska cesta 27a, Maribor, vsakega do 1/2 celote.
Objava rubeža nepremičnine ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 11. 2017