Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

Ob-3627/17, Stran 2943
Direktorica družbe KOMPAS INT d.d., vpisane v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, z matično številko 5255171000, s poslovnim naslovom Vojkova 58, 1000 Ljubljana, na podlagi 622.e člena ZGD-1 objavlja obvestilo, da je bil dne 12. 12. 2017 registrskemu organu – Okrožnemu sodišču v Ljubljani, predložen odpravek notarskega zapisa Načrta čezmejne združitve notarke mag. Nine Češarek iz Kočevja, opr. št. SV 684/17 z dne 28. 11. 2017 sklenjen med:
– prevzemno družbo KOMPAS INT d.d. (delniška družba), ustanovljena in organizirana po zakonih Republike Slovenije, vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani (kjer so v zbirki listin shranjene listine iz 3/2 člena Direktive 68/151/EGS) z matično številko 5255171000, s poslovnim naslovom Vojkova 58, 1000 Ljubljana in
– prevzeto družbo KOMPAS YACHTING, družba z omejeno odgovornostjo, ustanovljena in vpisana pri sodnem registru gospodarskih družb Gospodarskega sodišča v Zagrebu – stalna služba u Karlovcu (kjer so v zbirki listin shranjene listine iz 3/2 člena Direktive 68/151/EGS), z matično številko 060177947 in poslovnim naslovom: Bosanci 6/b, Bosiljevo, Republika Hrvaška.
Upniki in imetniki deležev vsake od družb, ki se čezmejno združujeta, lahko pridobijo popolne informacije o nameravani čezmejni združitvi in načinu uveljavljanja svojih morebitnih pravic na sedežih obeh družb brezplačno.
KOMPAS INT d.d. Nina Namorš, direktorica