Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

Ob-3606/17, Stran 2928
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11, 111/13, 68/16 in 61/17); v nadaljevanju ZUJIK), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16), Sklepom o imenovanju strokovnih komisij na področju kulture v Mestni občini Maribor (št. 03201-7/2016-4) ter Sklepom o uvedbi postopka javnega razpisa št. 41001-925/2017-1 objavlja Mestna občina Maribor
najavo javnega razpisa 
za izbiro kulturnih projektov ter mednarodnih kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Mestna občina Maribor
Predmet javnega razpisa je izbira kulturnih projektov mariborskih javnih, nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij in samozaposlenih na področju kulture, ki bodo izvedeni v letu 2018 na območju Mestne občine Maribor, ter mednarodnih kulturnih projektov mariborskih nevladnih organizacij, izvedenih v letu 2018, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Maribor.
Razpis se nanaša na naslednja področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, likovne umetnosti, intermedijske umetnosti, literatura in založništvo, kulturna dediščina ter film in avdiovizualne dejavnosti.
Mednarodni projekti so možni na vsakem od razpisnih področij in ne predstavljajo posebnega razpisnega področja.
Obseg objavljenih razpisnih sredstev je 285.180 EUR.
Razpis se prične 15. 12. 2017 in se zaključi 15. 1. 2018.
Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Maribor https://razpisi.maribor.si.
Mestna občina Maribor