Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

IV D 2781/2015 Os-2930/17, Stran 2910
V zapuščinski zadevi po pokojnem Alojziju Širaj, roj. 21. 6. 1955, umrl 30. 8. 2015, nazadnje stanujočem na naslovu Levstikova ulica 9, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja sledeči oklic neznanim upnikom.
Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in (ne)znane upnike, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za dolgove.
Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustnikovih obveznostih, ter da lahko upniki v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 8. 2017

AAA Zlata odličnost