Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

D 268/2017 Os-3489/17, Stran 2910
Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski postopek po pok. Ivanu Brezcu, sinu Ivana, roj. 24. 2. 1934, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stanujočem Cesta med Vinogradi 18c, Bertoki, Koper, ki je umrl dne 17. 5. 2017. Iz spisovnih podatkov izhaja, da je zapustnik napravil oporoko ter da ni podatkov, ali je imel zapustnik potomce ter kdo bi lahko prišel v poštev kot dedič drugega oziroma tretjega dednega reda, ki bi lahko uveljavljal zahtevek zoper zapustnikovo oporoko.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim dedičem postavilo skrbnika zapuščine Antona Medveda, Šared 28/h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 10. 2017