Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

VIII Ps 1498/2017 Os-3564/17, Stran 2909
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je v socialnem sporu tožnika: Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX 6, Ljubljana, zoper toženca: Dalip Fazlievski, državljan Republike Makedonije, brez prebivališča v RS, zaradi vračila neupravičeno prejetih sredstev iz naslova brezposelnosti, sklenilo:
Tožencu se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Primož Greif, Resljeva cesta 25, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženca vse do takrat, dokler toženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2017

AAA Zlata odličnost