Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

D 2/1979 Os-3329/17, Stran 2909
Okrajno sodišče v Brežicah je v zapuščinski zadevi po dne 12. 10. 1971 umrlem Johanu Horvat, rojenem 17. 8. 1896, nazadnje stanujoč Krška vas 32, Krška vas, dne 17. oktobra 2017 sklenilo, da se zakonitem dediču Johanu Horvatu, roj. 1. 5. 1924, na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasna zastopnica mag. Mojca Strašek Dodig, univ. dipl. prav., uslužbenka tega sodišča, ker se navedeni dedič nahaja v tujini in nima pooblaščenca v Republiki Sloveniji, vročitev pisanja pa kljub poizkusu ni bila uspešna.
Začasna zastopnica bo zastopala dediča vse do takrat, dokler slednji ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 17. 10. 2017

AAA Zlata odličnost