Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

Ob-3601/17, Stran 2903
Svet Nacionalnega inštituta za javno zdravje na podlagi določil 25. člena Statuta Nacionalnega inštituta za javno zdravje objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
Kandidat za direktorja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– Imeti mora visoko izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri, pridobljeno po študijskih programih najmanj druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje;
– Imeti mora specializacijo s področja javnega zdravja oziroma socialne medicine, epidemiologije ali higiene oziroma drugo podiplomsko izobrazbo s področja javnega zdravja oziroma socialne medicine, epidemiologije ali higiene;
– Imeti mora najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodstvenih ali vodilnih položajih.
Kandidat za direktorja mora svoji kandidaturi priložiti program dela in razvoja zavoda za obdobje njegovega mandata. Mandat direktorja traja štiri leta. Po poteku mandata je lahko ponovno imenovan. Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, tj. Vlade Republike Slovenije.
Prijave morajo prispeti na sedež NIJZ, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, do 18. 12. 2017, do 12. ure. Prijava naj bo v zaprti kuverti z oznako »Razpisni komisiji – za razpisano mesto direktorja«. Prijavi morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev iz tega razpisa ter program dela in razvoja zavoda za obdobje njegovega mandata.
Predstavitve kandidatov, ki bodo izpolnjevali navedene pogoje, bodo potekale 20. 12. 2017, od 15.30 dalje.
Svet Nacionalnega inštituta za javno zdravje 

AAA Zlata odličnost