Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

III D 259/2017 Os-3228/17, Stran 2837
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Marjeti Ruži Požun, rojeni dne 31. 1. 1934, umrli dne 2. 1. 2017, nazadnje stanujoči na naslovu Nove Fužine 40, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije.
Zapustnica oporoke ni napravila. Ob smrti je bila razvezana in potomcev ni zapustila, njena starša sta že pokojna, umrla sta pred zapustnico.
Ker sodišče z več podatki ne razpolaga, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2017