Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

D 445/2015 Os-3403/17, Stran 2837
Zapuščinska zadeva; po pok. Mateju Mettonu, roj. dne 25. 2. 1877, nazadnje stanujočem na Škofijah, Spodnje Škofije 18, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča v Kopru opr. št. N 48/2013 z dne 28. 1. 2015 in z določenim datumom smrti 12. 9. 1885.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 3. 11. 2017