Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

VL 75100/2017 Os-3415/17, Stran 2837
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa zk. zast. po odv. Alenka Čeh Gerečnik, P.P. 1234, Maribor, proti dolžniku Maher Amaimi, Zaloška cesta 69, Ljubljana, ki ga zastopa Mišo Draškovič – odvetnik, Puharjeva ulica 3, Ljubljana, zaradi izterjave 1.173,67 EUR, sklenilo:
Dolžniku Maher Amaimi, Zaloška cesta 69, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Draškovič Mišo, Puharjeva ulica 3, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2017