Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

1913 Z 369/2017 Os-3350/17, Stran 2836
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Republika Slovenija (Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, Finančni urad Koper), Ferrarska ulica 30, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, proti dolžniku Milošu Mišljenović, EMŠO 2310967500417, Ulica Ferda Bidovca 1, Izola - Isola, ki ga zastopa zak. zast. zač. zast. Nastja Rovšek Srše, Štefanova 5, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 5.380,36 EUR, sklenilo:
Odvetnico Nastjo Rovšek Srše se razreši začasnega zastopanja dolžnika v predmetni zadevi.
Dolžniku se postavi začasni zastopnik Gregor Simončič, Trdinova 8, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2017