Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

1913 Z 402/2017 Os-3283/17, Stran 2836
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Francke Biščak Mlakar, roj. 2. 11. 1964, Vrh 14, Višnja Gora, zoper dolžnika Mirka Biščak, roj. 3. 5. 1963, zaradi izterjave 0,00 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku se postavi začasna zastopnica, odvetnica mag. Polona Rizman, Ljubljanska 4j, 1214 Kamnik.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2017