Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3033 VL 45983/2016 Os-3412/17, Stran 2836
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 45983/2016 z dne 9. 5. 2016, je bil dne 24. 6. 2016 v korist upnika Metalka stanovanjske storitve Podjetje za stanovanjske storitve in promet z nepremičninami, d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljubljana, opravljen rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo: dvoinpolsobno stanovanje v bloku C-12, v soseski S-3 Vič, v I. nadstropju, na pogodbi označeno s št. 8, po etažnem načrtu v III. etaži, št. stanovanja 3, uporabna površina 64,00 m2 (v lasti dolžnice do 1/8).
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 11. 2017