Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

Št. 38221-24/2017/5 Ob-3483/17, Stran 2835
Javni poziv 
za pridobitev mnenja zainteresirane javnosti glede dodelitve štirimestne številke skrajšanega izbiranja 
Na podlagi 65. člena in ob smiselni uporabi 36. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17, v nadaljevanju ZEKom-1), Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) objavlja, da je prejela vlogo za dodelitev štirimestne številke skrajšanega izbiranja in namerava izdati odločbo o dodelitvi take številke.
Številke skrajšanega izbiranja 19P(Q(R)), kjer je P = {5, 7, 9}, Q = {0,…,9}, R = {0,…,9} ter P = {8}, Q = {7}, R = {0,…,9} so namenjene dostopu do posebnih storitev/služb javnega pomena, ki jih na področju celotne države opravljajo operaterji ter druge fizične ali pravne osebe opredeljene v prvem odstavku 66. člena ZEKom-1 (kot npr.: storitve medicinsko/socialne pomoči, pomoč na cesti, pomoč invalidom/tujcem, informacije/pomoč o javnem prometu in transportu, javljanje okvar v zvezi z javno koristnimi službami (plin, elektrika, voda) točna ura, vremenska poročila …) in so lahko štiri- ali petmestne.
Ker gre za redek številski vir in bi interes za navedene proste številke lahko presegel njihovo razpoložljivost in zato ne bi bila mogoča njihova učinkovita uporaba, agencija objavlja javni poziv za pridobitev mnenj zainteresirane javnosti, ki bi želela pridobiti take številke pod enakimi pogoji.
Agencija želi predvsem ugotoviti število interesentov za pridobitev odločbe o dodelitvi štirimestne številke skrajšanega izbiranja pod enakimi pogoji, zato poziva zainteresirano javnost, da poda svoje morebitne vloge ter predloge o višini plačila za uporabo dodeljenih predpon v primeru javnega razpisa. Rok za podajo mnenj je 45 dni od dneva objave tega poziva.
Če Agencija na podlagi odziva zainteresirane javnosti ugotovi, da je mogoče štirimestne številke skrajšanega izbiranja dodeliti vsem interesentom na podlagi splošnega upravnega postopka ob izpolnjevanju pogojev določenih z zakonom in na njegovi podlagi izdanih predpisov, izda odločbe o dodelitvi številk, ki so predmet te objave.
Če pa agencija na podlagi odziva zainteresirane javnosti ugotovi, da razpoložljive štirimestne številke skrajšanega izbiranja ne bodo dostopne vsem interesentom, mora pred izdajo odločb o dodelitvi razpoložljivih štirimestnih številk skrajšanega izbiranja izvesti javni razpis za dodelitev teh številk.
Glede na navedeno agencija vabi zainteresirano javnost, da v petinštiridesetih dneh od te objave poda svoje mnenje v zvezi z navedenimi štirimestnimi številkami skrajšanega izbiranja in hkrati jasno izrazi ali so resno zainteresirani za pridobitev le-teh.
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije