Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

Št. 101-2/2017-3 Ob-3396/17, Stran 2834
Upravna enota Trebnje z dnem izdaje te odločbe sprejme v hrambo pravila sindikata, vpisana v evidenco statutov sindikatov dne 6. 11. 2017 pod zap. št. 87 z nazivom Osnovna organizacija sindikata Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni (kratica OOS ZPKZ Dob pri Mirni), s sedežem na naslovu Slovenska vas 14, 8233 Mirna.