Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

Št. 1108-3/2015-165 Ob-3493/17, Stran 2789
Sprememba 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije v okviru »Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 31/17 z dne 23. 6. 2017, objavlja naslednje spremembe:
– spremeni se točka 4.1 Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih, kjer se spremenijo predvidene vrednosti sofinanciranja po posameznih proračunskih letih. Točka 4.1 se tako pravilno glasi:
– za proračunsko leto 2017: 1.659.473,26 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 995.683,95 EUR, od tega:
– 796.547,16 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 199.136,79 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 663.789,31 EUR, od tega:
– 531.031,44 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 132.757,87 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %)
– za proračunsko leto 2018: 5.015.980,48 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 3.009.588,28 EUR, od tega:
– 2.407.670,62 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 601.917,66 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 2.006.392,20 EUR, od tega:
– 1.605.113,76 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 401.278,44 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %)
Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije