Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

N 509/2017 Os-3349/17, Stran 2786
Okrajno sodišče v Ljubljani vodi pod opr. št. N 509/2017 na predlog predlagatelja Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, zoper nasprotnega udeleženca Otona Hotzl, rojen 20. 4. 1914, zadnje znano prebivališče Poljska pot 38A, Ljubljana, nepravdni postopek zaradi razglasitve pogrešanca za mrtvega.
Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, se je nasprotni udeleženec Oton Hotzl rodil 20. 4. 1914. Podatki o njegovih starših niso znani. Po podatkih zemljiške knjige je lastnik nepremičnine ID znak parcela 1730 847/1 (parcela št. 847/1 k.o. 1730 Moste). V zemljiški knjigi je nasprotni udeleženec označen z nazivom in naslovom: Oton Hotzl, Poljska pot 38A, Ljubljana.
Sodišče poziva pogrešano osebo Otona Hotzla, da se oglasi sodišču, vse, ki kaj vedo o življenju in smrti pogrešanega, pa da to sporočijo sodišču v treh mesecih od objave tega oklica, sicer bo sodišče po preteku tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 24. 10. 2017