Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

D 179/2014 Os-3211/17, Stran 2785
Pri tem sodišču je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Bojanu Žagarju, sinu Franca, rojenem 9. 6. 1956, državljanu Republike Slovenije, z zadnjim stalim prebivališčem na Žagi 99, Srpenica, umrlem 24. 5. 2014.
Glede na to, da ni dedičev (dediči prvega in tretjega dednega reda so se dedovanju po zapustniku odpovedali, dedičev drugega dednega reda pa ni bilo), sodišče zapustnikove upnike poziva, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbo 142.b člena Zakona o dedovanju. Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih, lahko upniki pridobijo pri zapuščinskem sodišču.
Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, ki ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Tolminu 
dne 6. 10. 2017