Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

D 378/2006 Os-2514/16, Stran 2785
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod opr. št. D 378/2006 vodi zapuščinski postopek po pokojni Mariji Klaneček, roj. Zavec, hči Marije, roj. 31. 7. 1928, umrla 28. 5. 2006, nazadnje stan. Kraigherjeva ulica 7, Ptuj.
V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. Zgornje Radvanje in Mali Rošpoh.
S tem oklicem sodišče poziva dediče zapustnice, da se priglasijo k dedovanju. Če se ne bodo priglasili, bo sodišče eno leto po objavi tega oklica odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju 
dne 23. 6. 2016