Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

D 321/2016 Os-3416/17, Stran 2784
Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski postopek po pok. Josipu Miklavčiču, sinu Ivana, nazadnje stanujočega v Rakitovcu 3, Podgorje, razglašen za mrtvega na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Kopru, opr. št. N 43/2015 z dne 13. 5. 2016, z določenim datumom smrti dne 13. 4. 1991. Sodišče ne razpolaga s podatkom, ali je imel zapustnik potomce ter kdo bi lahko prišel v poštev kot dedič.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim dedičem postavilo skrbnika zapuščine Antona Medveda, Šared 28/b, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru 
dne 4. 10. 2017