Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

D 186/2014 Os-3180/17, Stran 2784
Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Mauru Piciga, sin Franca, roj. 26. 10. 1963, državljan Republike Slovenije, nazadnje stanujoč v Kopru, Klaričeva ulica št. 11, ki je umrl dne 17. 2. 2014. Dediči prvega in drugega dednega reda so se odpovedali dedovanju po zapustniku, sodišče pa ne razpolaga z vsemi podatki o dedičih tretjega dednega reda.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim dedičem postavilo skrbnika zapuščine Antona Medveda, Šared 28/h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru 
dne 4. 9. 2017