Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

D 490/2016 Os-3147/17, Stran 2784
Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski postopek po pok. Francu Prelcu, sinu Bartola, neznanega datuma rojstva, neznanega bivališča, razglašen za mrtvega na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Piranu, opr. št. N 63/2015 z dne 8. 4. 2016, z določenim datumom smrti 6. 11. 1957. Sodišče ne razpolaga s podatkom ali je imel zapustnik potomce.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim dedičem postavilo skrbnika zapuščine Antona Medveda, Šared 28/h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru 
dne 20. 7. 2017