Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

D 226/2016 Os-2770/17, Stran 2784
Zapuščinska zadeva: po pok. Dedić Zdravki, roj. 2. 2. 1961, nazadnje stanujoča Vlahovičeva ulica 5, Ankaran, umrla 10. 3. 2016.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru 
dne 19. 7. 2017