Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

D 100/1955 Os-3146/17, Stran 2784
Okrajno sodišče v Tolminu je po okrožni sodnici Andrejki Luznik, v zapuščinskem postopku po pokojnem Eligiju Maregi, sinu Štefana, rojenem 9. 1. 1885 v Krminu, z zadnjim prebivališčem na Mostu na Soči 52, umrlem 12. 2. 1955, na podlagi določbe prvega odstavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, ki se v zapuščinskem postopku smiselno uporablja na podlagi določbe 163. člena Zakona o dedovanju – ZD, dediču Eriku Maregi, katerega prebivališče je neznano, postavilo začasnega zastopnika Roka Prezlja, odvetnika v Tolminu, Pod klancem 9.
Začasni zastopnik bo zastopal dediča v tej zapuščinski zadevi vse do takrat, dokler ta sam ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da mu je postavil skrbnika.
Po poteku enega leta od objave oklica bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega začasnega zastopnika in podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Tolminu 
dne 28. 9. 2017