Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

VL 154945/2010 Os-3337/17, Stran 2783
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi, ki se vodi pod opr. št. VL 154945/2010, na predlog upnika A1 Slovenija d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, zoper dolžnika Aleksandra Stefanovic, neznanega bivališča (prej IM Hurdli 4, 8152 Glattbrugg, Švica), zaradi izterjave 8.313,65 EUR s pripadki, sklenilo:
Na podlagi drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP se dolžniku Aleksandru Stefanovicu, neznanega bivališča – prej IM Hurdli 4, 8152 Glattbrugg, Švica, postavi začasno zastopnico, odvetnico Vido Mali - Lemut, Tovarniška cesta 2a, 5270 Ajdovščina, ki bo dolžnika zastopala v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v Novi Gorici z opr. št. VL 154945/2010 vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici 
dne 29. 9. 2017