Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

III P 424/2017 Os-3020/17, Stran 2783
Okrajno sodišče v Mariboru je dne 31. 7. 2017 na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in 96/02), v pravdni zadevi tožeče stranke Rajmunda Borko, Kosarjeva 58, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Ketiš, Janžekovič & partnerji, o.p., d.o.o. iz Maribora, zoper toženo stranko Ivana Poldrugač, zaradi priposestvovanja, pct. 162,00 EUR, toženi stranki Ivanu Poldrugaču postavilo začasno zastopnico Dunjo Grgurevič, odvetnico iz Maribora, Mlinska ulica 28, Maribor.
Začasna zastopnica bo v zgoraj navedenem pravdnem postopku zastopala toženo stranko vse do takrat, dokler ne bo tožena stranka ali njen pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler ne bo organ, pristojen za socialne zadeve, sporočil, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 14. 9. 2017