Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

IX Pg 61/2017 Os-3281/17, Stran 2783
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Heleni Miklavčič v gospodarskem sporu tožeče stranke Shell Adria d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, Ljubljana, zoper toženo stranko: 1. DMT Transporti d.o.o., Vino 45, Škofljica (prej Šeškova ulica 9, Kočevje), 2. Mencinger Gašper, Vrhovci cesta V/1, Ljubljana in 3. Štampalija Svebor, Vrhovci cesta VI/8, Ljubljana, zaradi plačila 6.266,52 EUR s pripadki, dne 12. 10. 2017 sklenilo: Za začasnega zastopnika tretjetožene stranke Štampalija Svebor, Vrhovci cesta VI/8, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi odvetnik Andrej Kavčič, Železna cesta 16, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal tretjetoženo stranko vse dotlej, dokler tretjetožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 12. 10. 2017