Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

0956 I 2042/2017 Os-3175/17, Stran 2783
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, zoper dolžnika Tomaža Ropotar, Tržaška cesta 40, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 0,00 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku Tomažu Ropotarju se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Alenka Reisner, Ljubljanska 76, 1230 Domžale.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika Tomaža Ropotarja vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 29. 9. 2017