Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

I 55/2015 Os-2994/17, Stran 2782
V izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku Darku Tomažič, Koroška cesta 19, Kranj, zaradi izterjave 3.202,46 EUR s pripadki, je sodišče dolžniku Darku Tomažič, Koroška cesta 19, Kranj, postavilo začasnega zastopnika, in sicer odv. Marko Drinovec, Glavni trg 15, Kranj, ki ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju 
dne 8. 9. 2017