Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

Z 95/2017 Os-3388/17, Stran 2782
V izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, zoper dolžnika Lavdrim Demiri, Partizanska cesta 19, Maribor - dostava, zaradi zavarovanja 648,93 EUR s pp, se na podlagi sklepa o zavarovanju Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. Z 95/2017 z dne 27. 3. 2017, zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo: stanovanje št. 5, v izmeri 74,87 m2, v 1. nadstropju stanovanjske stavbe, ki stoji na parc. št. 1215, k.o. 657 Maribor - Grad, na naslovu Partizanska cesta 19, Maribor, v izključni lasti dolžnika.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 27. 10. 2017