Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

VL 74356/2016 Os-2362/17, Stran 2782
V izvršilni zadevi upnika i-DOM, upravljanje, projekti, svetovanje, d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 19, Maribor, po odv. Jerman Janko – odvetnik, Partizanska cesta 30, Maribor, zoper dolžnika Mirka Vazovec, Strossmayerjeva ulica 10, Maribor - dostava, zaradi izterjave 705,30 EUR s pp, se na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 74356/2016 z dne 21. 7. 2016 in zapisnika o zaznambi rubeža nepremičnine izvršiteljice Branke Horvat Zec, št. IZV  152/2016 z dne 15. 2. 2017, v zapisniku o rubežu nepremičnin izvršiteljice Branke Horvat Zec, št. IZV 140/2014 z dne 16. 9. 2016, zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer: garsonjera v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Strossmayerjeva ul. 10 v Mariboru, v izmeri 26,4 m2, stoječe na parc. št. 1532 k.o. 657 Maribor - Grad, ki je v katastru vpisana kot posamezni del stavbe št. 2, številka stanovanja 7, številka stavbe 1680, v lasti dolžnika Mirka Vazovca, Strossmayerjeva ul. 10, Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 23. 5. 2017