Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

Ob-3455/17, Stran 2781
Popravek 
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, zanjo župan mag. Miran Stanko na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 76/15) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnostih (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), objavlja popravek Javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnega premoženja Občine Krško, objavljen v Uradnem listu RS, št. 62, dne 3. 11. 2017.
Pod točko 2 se popravi predmet javnega zbiranja ponudb za nepremičnino parc. št. 1205/351 v izmeri 44 m2 vpisano v k.o. 1321 – Leskovec.
Pod točko 3 se popravi izklicna cena za predmet javnega zbiranja ponudb, ki znaša 335.614,50 EUR brez DDV.
Občina Krško