Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

Št. 430-227/2017/27(15131-20) Ob-3438/17, Stran 2769
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor projekta oziroma izid javnega razpisa, št. 430-227/2017, za izvedbo projekta "Informiranje in pravno svetovanje tujcev na področju mednarodne zaščite", objavljenega v Uradnem listu RS, št. 25/17, pod objavo Ob-2250/17, z dne 19. 5. 2017, in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je informiranje in pravno svetovanje tujcev na področju mednarodne zaščite, in sicer tujcem, ki izrazijo namen podati prošnjo za mednarodno zaščito in kasneje prosilcem, zagotoviti temeljna postopkovna jamstva glede informiranja: obveščenost o postopku, pravicah, obveznostih in posledicah neupoštevanja obveznosti in nesodelovanja s pristojnimi organi.
Projekt se bo pričel izvajati, ko se bodo porabila sredstva za izvajanje projekta po obstoječi pogodbi št. C1711-15-460237, in se bo izvajal v obdobju 36 mesecev od pričetka izvajanja projekta oziroma do porabe sredstev, namenjenih za izvajanje projekta, v kolikor bodo ta sredstva porabljena pred navedenim obdobjem izvajanja projekta. Naročnik bo obvestil izvajalca o poteku obstoječe pogodbe in ga pozval k pričetku izvajanja projekta v roku 7 dni od prejema obvestila.
3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vrednost izbranega projekta: za izvedbo projekta po predmetnem javnem razpisu je izbrana vloga prijavitelja Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC v vrednosti 416.267,77 EUR.
4. Vir sredstev, iz katerih se projekt financira: sredstva za izvedbo predmetnega projekta so zagotovljena iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje in sredstev proračuna RS – slovenske udeležbe.
Ministrstvo za notranje zadeve