Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

Št. 430-452/2017/23(15131-05) Ob-3427/17, Stran 2768
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor projekta oziroma izid javnega razpisa, št. 430-452/2017 izvajanje projekta »Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 31/17, pod objavo Ob-2550/17, z dne 30. 6. 2017, in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje projekta »Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije«.
Pogodba za izvajanje projekta se bo uporabljala v obdobju od 8. 10. 2017 do 31. 12. 2019 oziroma do porabe sredstev, namenjenih izvajanju projekta, v kolikor bodo ta sredstva porabljena pred navedenim obdobjem izvajanja projekta.
3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vrednost izbranega projekta: za izvedbo projekta po predmetnem javnem razpisu se izbere vlogo prijavitelja Slovenska Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, v vrednosti 29.332,19 EUR.
4. Vir sredstev, iz katerih se projekt financira
Sredstva za izvedbo predmetnega projekta so zagotovljena iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje in sredstev proračuna RS – slovenske udeležbe.
Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje in sredstev proračuna RS – slovenske udeležbe.
Ministrstvo za notranje zadeve