Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

X Pd 1681/2017 Os-3407/17, Stran 2757
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih – ZDSS-1 obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagatelji: SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO, KONFERENCA SINDIKATA MO, Dalmatinova ulica 4, Ljubljana, SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE, Šmartinska cesta 152, Ljubljana, SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE, Dalmatinova ulica 4, Ljubljana, KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE, Resljeva cesta 7, Ljubljana in nasprotnim udeležencem: REPUBLIKA SLOVENIJA VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE, Gregorčičeva 20, Ljubljana, zaradi: skladnosti splošnega akta z zakonom in kolektivno pogodbo.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek 51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko prijavijo ves čas postopka, na naroku ali s pisno vlogo (drugi odstavek 51. člena ZDSS-1).
Poravnalni in prvi narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 19. 12. 2017 ob 11. uri, soba št. 7/III, Delovno in socialno sodišče, Resljeva 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 6. 11. 2017.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani dne 6. 11. 2017