Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

D 291/2017 Os-3261/17, Stran 2756
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojnem Marjanu Becele, roj. 14. 4. 1981, umrl 24. 5. 2017, Osrečje 12, Škocjan, objavlja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani upniki po pokojnem, ki lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Po preteku šestmesečnega roka bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznosti, lahko upniki pridobijo pri zapuščinskem sodišču.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 10. 10. 2017