Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

II D 796/2016 Os-3289/17, Stran 2756
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Mariboru, po dne 5. 4. 2016 umrlem Kipa Tomu, sinu Stjepana, roj. 6. 10. 1923, drž. RS, vdovcu, nazadnje stan. Pesnica pri Mariboru 40B, Pesnica pri Mariboru, pridejo v poštev kot dediči po zapustniku dediči II. dednega reda neznanih imen in naslovov.
Sodišče zato poziva dediče II. dednega reda neznanih imen in naslovov, ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica, skladno z 206. členom Zakona o dedovanju pod opr. št. II D 796/2016.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 10. 2017