Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

I D 1734/2014 Os-3076/17, Stran 2755
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pokojni Hedviki Fuchs, hči Jožeta Fuchsa, rojena 8. 8. 1932, umrla 3. 4. 2014, nazadnje stanujoča na naslovu Črtomirova ulica 31, Ljubljana, drž. Republike Slovenije, v katerem je bil opravljen oklic dedičem po 206. členu Zakona o dedovanju (ZD) in se do poteka roka sodišču k dedovanju ni priglasila nobena oseba.
Sodišče upnike opozarja, da bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Vsem potencialnim upnikom sodišče pojasnjuje, da lahko pri zapuščinskem sodišču v času uradnih ur pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in podatke o zapustnikovih obveznostih.
Sodišče vse potencialne upnike opozarja, da lahko v roku šestih mesecev od dneva objave tega oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2017