Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

D 320/2016 Os-3377/17, Stran 2755
Zapuščinska zadeva: po pok. Antoniji Miklavčič, hčerki Josipa, poročeni Rožac, z zadnjim znanim prebivališčem Rakitovec 3, Podgorje, razglašeni za mrtvo s sklepom naslovnega sodišča opr. št. N 41/2015 in določenim datumom smrti 20. 9. 1988.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, stanujoč Šared 28h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 9. 2017